Σχολές Μπαλέτου και Χορού

2
Εθ. Αντιστάσεως 30 Κέρκυρα 491 00
Τηλέφωνο
2661400481
3
Βουλγάρεως Ευγενίου 62, 3ος Όροφος, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661028476