Ζαχαροπλαστεία

2
Χρυσάνθου Μιχαλά, Αυλιώτες, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2663095898
4
Θεοτόκη Νικηφόρου 25, Κέρκυρα, Βλαχερνών 28, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661030246, 2661082209