Δικηγόροι και Δικηγορικά Γραφεία

2
Ιακώβου Πολυλά 19-21, 1ος όροφος, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661024328
4
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 25, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661049215
9
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 36, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661020119
11
Πλ. Θεοτόκη Γεωργίου 30
Τηλέφωνο
2661049941
12
Πλ. Γεωργίου Θεοτόκη 7, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661047956
13
Μητροπολίτου Μεθόδιο 5, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661025276
15
Σπύρου Κοντομάρη 13, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661022941