Υπηρεσίες

3
14ο χλμ. Εθν. Οδ. Παλαιοκαστρίτσας, Γέφυρα Γιατρών, Φελέκους, Σκριπερό, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2663022701, 2663023159
6
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 13, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
6934803832
7
Υπολοχαγού Μανιαρίζη & Πλοιάρχου Αρλιώτη 6, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661400947
9
Τρίκλινο, Εγκαταστάσεις Δέλτα, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661042545
Περιοχή Τρία Γεφύρια (πρώην Υδρώ), Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661020550
Γεωργίου Σαμαρτζή 15-17, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661101594

Σελίδες