Συνεργεία Αυτοκινήτων

1
7ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, Γουβιά, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661090333
3
3ο Χλμ. Ε.Ο. Λευκίμμης - Κέρκυρας, Κέρκυρα (έναντι Εθνικής τράπεζας)
Τηλέφωνο
2661024111
9
Περιοχή Τσάρου Βρυώνη, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661043789
12
Εθν. Οδός Λευκίμμης 86, Βίλα Ρόσα, Κέρκυρα (μέσα στο πρατήριο ΕΚΟ)
Τηλέφωνο
2661041578
13
Εθνική Λευκίμμης, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661041294
14
4ο Χλμ. ΕΟ Λευκίμμης, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661044314
15
Εθνική Οδός Παλιοκαστρίτσας 5, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661031322
16
Εθνική Πελέκας, Αλεπού, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661025881
17
3ο χλμ. Εθνικής Πέλεκα, Αλεπού, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661043784, 2661028320
18
Λευκίμμη, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2662022688