Συνεργεία Αυτοκινήτων

1
7ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, Γουβιά, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661090333
3
3ο Χλμ. Ε.Ο. Λευκίμμης - Κέρκυρας, Κέρκυρα (έναντι Εθνικής τράπεζας)
Τηλέφωνο
2661024111
7
4ο χλμ Κέρκυρας - Λευκίμμης, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661031235
8
Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας 52, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661046706
Εθν. Οδός Λευκίμμης 86, Βίλα Ρόσα, Κέρκυρα (μέσα στο πρατήριο ΕΚΟ)
Τηλέφωνο
2661041578
Εθνική Λευκίμμης, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661041294
4ο Χλμ. ΕΟ Λευκίμμης, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661044314
Εθνική Οδός Παλιοκαστρίτσας 5, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661031322
Εθνική Πελέκας, Αλεπού, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661025881
3ο χλμ. Εθνικής Πέλεκα, Αλεπού, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661043784, 2661028320