Παθολόγοι

1
Ιακώβου Πολυλά 19 -21, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661025566
2
Σπύρου Κοντομάρη 18, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661036400
3
Ιωάννη Θεοτόκη 23Α, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661041520
4
Σαμαρά 1, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661048880
5
Πλατεία Γεωργίου Θεοτόκη 6, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661047580
6
Γρηγ. Μαρασλή 36, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661035831
8
Ιωάννη Θεοτόκη 23α, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661401135