Οικοδομικές Επιχειρήσεις και Εργασίες

10
Άγιος Ιωάννης (πρώην Δήμος Παρελίων), Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661058521, 2661052496
12
4η Πάροδος Στρατηγού Ξενοφώντος 5, Μαντούκι, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661021957