Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα

1
Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας, Γουβιά Τζαβρου, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661090083
4
Εθνική Οδός Παλαιοκαστρίτσας - Σγομπου, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661099200
5
Δουκάδες & Εθν. Οδ. Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2663041349
6
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας 13, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
2661038829, 261023939