Υπεραστικά ΚΤΕΛ Κέρκυρας

9η παρ. Ιωαν. Θεοτόκη, 49100, Κέρκυρα
Εκδοτήριο Εισιτηρίων Κέρκυρα: 26610-28900, 26610-28920, 26610-28928
Εκδοτήριο Εισιτηρίων Αθήνα: 210-5129443
Εκδοτήριο Εισιτηρίων Θεσσαλονίκη: 2310-595409
Πληροφορίες Δρομολογίων: 26610-28927